ПДР старослов'янською :

ПДД на старославянском :
ПДР старослов'янською :
• Хто ползумши мляво під лівої колії, по мобілу глаголяши, на всяко близького глибоко положимши, той єсмь изверзждень блудливый і треба е саньми бульдозерними потолкати, та в канаву голимую бросати. Нехай у тій канаві і глаголить, біс окаянний.
• Якоже хто на парковище супроти сваго місця стоямши або два місця занимамши яко дочко беловолосая нерозумна, з того треба катком проїхати, та в коржик раскатати, щоб мало місця занимати буде.

• Аще хто іни полози подрезамши, тому всяко зверско знущання учинити, на кількість сажати, на кострище сжигати, полози вставляти, четвертовати, рило некошерно разукраси. Аще і се не споможе, то слово оному срамное изречи, животиной рогатої обозвати і перст серединний показати.
• Аще хто зело близько позаду подъезжаючи, мигалом мигамши, так гуло гудемши, бо несила іни ж крутымя возомнимши, той суть блудень диавольски і з того сідниці стаскивати, ногами побивати, так миготіло з гуделом під сором затолкати. Нехай воно там і гудити.
• Хто зимою кучугури з полозів не расчищамши, якодже оне грохнути на полози позадние глыбою оледенелой, того самого у заметі обваляти, в ополонці окунути, до полозам стропами привязати, так катати хвацько по селах і селах, поки сором оного не застудити.
• Хто по полозах едя, з колії на колію мотаючи, так тормозимши, заторище зело множинне сотворяючи, тому каменьем трипудовым у віконце запустити, та на чолі слово лихе гвоздищем остроконцым нацарапати, старому на глум та малому під лепость.
• Аще дочко розумом убога в полозах їжі, уста малюючи, очі штукатуриши, беленья мазамши, то треба дочко її за патли черни оттаскати, за грудях білі доброродны похватати, та в беленьях вымазати. Більш не треба, бо прийде чоловік ейный і покалічить.
• А аще який антихристь зверне праворуч або ліворуч, вогнище поворотне не зажемши, того лиходія вогнищем сим і пожечи, зеньки окоянные повыкалывати, руки-ноги дияволу пообрывати, сани поломати, так чудище погане даівської на нього насылати. Нехай пішим ходить, супостат, та закони дорожнього толковища учити.
04:15
5
RSS